SỨ MỆNH AUTO HTM

Doanh nghiệp AUTO HTM ra đời, đóng góp vào “hệ sinh thái dịch vụ ô tô”, góp phần tạo ra các giá trị hữu ích cho cộng đồng. Đóng góp phần nhỏ của mình trong việc giải quyết việc làm cho lực lượng lao động xã hội. Là môi trường làm việc hướng nhận thức người lao động tới các giá trị hoàn thiện bản thân, các thói quen tốt – Thói quen quan trọng gấp triệu lần so với nhận thức. Mỗi động cơ hành động đều phải xuất phát từ con người có tính kỷ luật, người có kỷ luật được hiểu là con người kỷ luật, suy nghỉ kỹ luật và hành động kỷ luật. Là nơi quy tụ các cá nhân đam mê kỹ thuật và công nghệ ô tô xe hơi, đam mê phục vụ khách hàng, biết trân trọng các giá trị tốt đẹp từ thành quả của lao động chính trực.

AUTO HTM vận hành doanh nghiệp bằng cơ chế hướng tới quản trị hệ thống bằng sự cộng tác của các nhân sự phù hợp với triết lý kinh doanh của công ty. Tự động hoá doanh nghiệp bằng việc xây dựng & vận hành công việc theo quy trình, chính sách, nội quy và quy định. Xây dựng – tổ chức – vận hành doanh nghiệp hướng tới “khách hàng”.