1. Hình ảnh đại diện trên Facebook, email: contact@auto-htm.com, website: auto-htm.com

 

2. Hình ảnh trên Fanpage, website công ty

 

3. Dịch vụ bảo trì / sửa chữa

4. Dịch vụ cung cấp phụ tùng

5. Các hoạt động hướng tới khách hàng

6. Hình ảnh nhận diện xưởng dịch vụ