Logo AUTO HTM

1. Các thuật ngữ trên logo AUTO HTM

CHALLENGE – Thử thách là phương tiện để phát triển

– Cạnh tranh là vũ khí vĩ đại đẩy xã hội loài người đi lên và doanh nghiệp chúng tôi cũng vậy. Với xu hướng toàn cầu hoá, nếu chủ thể là cá nhân – người Việt Nam muốn hội nhập lao động quốc tế thì cá nhân đó phải có các kỹ năng làm việc theo chuẩn quốc tế mới được công nhận là “công dân toàn cầu”. Với chủ thể là doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đặt ra các thử thách hướng tới các chuẩn mực để kinh doanh quốc tế.

– Môi trường kinh doanh luôn thay đổi và biểu hiện của sự thay đổi chính là các biến động kinh tế xã hội tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp.

– Để luôn trong thế chủ động thích ứng với điều kiện bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, AUTO HTM luôn đặt ra các yêu cầu thực thi có tính dài hạn, cụ thể hoá việc phải làm hướng tới khách hàng.

AUTOMATION – Xây dựng doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ thống

Xây dựng một doanh nghiệp để nhân rộng hoàn toàn khác với việc xây dựng một doanh nghiệp mà 20 năm sau nó vẫn như cũ. Vậy, tự động hoá doanh nghiệp đặt ra ở đây là tiền đề xây dựng doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ thống quản trị chứ không phụ thuộc vào cá nhân con người. Sức mạnh của kinh doanh có hệ thống là vận dụng được sức mạnh của tổ chức, của hệ thống quản trị, tránh phải chịu sự giới hạn của nhân tố con người. Kinh doanh = Hệ thống = Thành công.

– Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa giao thương quốc tế, hội nhập kinh tế khu vực thì các doanh nghiệp nội phải chịu sự cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Lao động Việt Nam cạnh tranh với lao động nước ngoài tại Việt Nam nếu thiếu sự chuẩn hoá thì làm thuê cũng không có cửa và lao động Việt Nam không ý thức được điều này sẽ bị mất việc làm ngay trên chính đất nước của mình. Do chúng ta không đủ năng lực, chúng ta sẽ bị mất các công việc có giá trị lao động cao.

– Do biến đổi liên tục của thị trường, cho nên, thành công của hôm nay cũng chính là thất bại của ngày mai, thành quả đang tốt luôn tồn tại các bất ổn bên trong. Do đó, AUTO HTM đã nhận thức việc xây dựng doanh nghiệp “bài bản” từ những ngày đầu thành lập công ty.

– W. Edwards Deming là người tạo ra hệ thống quản lý chất lượng làm thay đổi mạnh nền kinh tế Nhật Bản ở thập niên 60 đã khẳng định rằng: ” Nếu bạn làm đúng 15% đầu tiên của bất kỳ hệ thống nào thì 85% còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

– Doanh nghiệp có tồn tại và phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một hệ thống kiểm soát và vận hành công việc. Kinh doanh bằng hệ thống không phải là một hiện tượng mà chính là một xu hướng trong quá trình hội nhập đối với các doanh nghiệp SMEs Việt Nam còn non trẻ.

H T M – Cơ sở luận dẫn dắt đường dài

KHÁCH HÀNG H T

M

 Khách hàng nội bộ Human Training

Management

 Khách hàng bên ngoài Honesty Trust

Mission

MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

Human: Tiền lương không phải là chi phí và nhân sự trong thời đại mới được hiểu là nhân sự không phải là đối tác chuyên môn mà nhân sự chính là tài sản mang tính chiến lược quan trọng nhất của công ty. Con người là tài sản không phải là con người giỏi nhất, cũng không phải con người nói chung, mà cụ thể là con người “phù hợp”. Con người phù hợp là con người phù hợp với triết lý của công ty, phù hợp trong một đội cộng sự biểu hiện qua tính phối hợp cao nhất, là con người có kỷ luật. Giá trị lao động tri thức nó có giá trị nhân bội giá trị của lao động giản đơn. cho nên, mỗi nhân viên đang hiện hữu trong doanh nghiệp là một nguồn tài nguyên của doanh nghiệp – tài nguyên não. Vậy, những sáng kiến của người lao động đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Vậy, con người giử vai trò là tài sản vô hình quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Training: Nhân sự phải được đào tạo hoặc tự đào tạo theo sự thay đổi của công nghệ, của nhu cầu khách hàng. Nhận thức là cái quyết định của mọi sự thay đổi, doanh nghiệp phải hiểu rằng học giá cho đào tạo là một khoảng tiền đầu tư cho nhân viên và sự học hôm nay là để cho ngày mai nhân viên hiểu, nhận thức tốt hơn trong việc phục vụ khách hàng, nếu doanh nghiệp cho đây là một khoảng chi phí thì nó sẽ mất đi mà không tạo ra giá trị gì.

Management: Quản trị là tiến trình hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức. Sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Một công ty không chiến lược gọi là công ty “mù”. Ở trình độ tổ chức công ty, trong tổ chức có con người, nếu không có đội cộng sự là công ty “ngắn hạn”, trong đó chất lượng nhân sự kém là công ty “không hiệu quả”. Nhân tố lãnh là hạt giống của doanh nghiệp, lãnh đạo không có kiến thức về quản trị được gọi là công ty “ngu”. Kiểm soát là một việc phải làm và luôn luôn đúng, quản trị mà không kiểm tra thì đừng quản trị nữa.

MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

Honesty: Phẩm chất sự trung thực của nhân viên, của công ty. Sự trung trực là tài sản vô hình của doanh nghiệp, tuy nó không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán nhưng về bản chất giá trị thì sự trung thực – tài sản vô hình chiếm 3/4 tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Trên thực tế, khách hàng không thể yên tâm thực hiện một giao dịch với một doanh nghiệp kinh doanh thiếu sự rõ ràng, đối tác không thể bắt tay hợp tác với doanh nghiệp không có các yếu tố chính chắn.

Trust: Sự tín nhiệm là một phẩm chất mà khách hàng và đối tác phải liên tục kiểm nghiệm qua từng giao dịch với doanh nghiệp. Sự trung thực là một phẩm chất đặt nền tảng ban đầu thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác, nhưng sự trung thực đó có cơ sở luận hay không thì phải cần doanh nghiệp thực hiện tính cam kết bằng cả trách nhiệm của mình ở mọi thời điểm. Đó chính là sự tính nhiệm.

Mission: Đối với doanh nghiệp, bản chất cuối cùng của kinh doanh là doanh thu và lợi nhuận, nhưng ngoài ra, hơn thế nữa là sự cống hiến đối với xã hội. Trong kinh doanh, bán hàng là vì quyền lợi khách hàng. Doanh nghiệp phải đề cao nhận thức phục vụ giá trị thực sản phẩm hoặc dịch vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp sau bán hàng có được cam kết thông qua chính sách công ty hướng tới khách hàng. Thay đổi, cải tiến liên tục tạo ra các giá trị ở sản phẩm.

2. Màu sắc logo AUTO HTM

– Màu xanh lá: Mang sắc thái của sự đang phát đạt, khả năng sáng tạo, tăng cường tính độc lập, phát huy tối đa sự quyết đoán, khả năng sáng tạo, tăng cường tính độc lập. Đây là màu của sự phát triển.

– Vàng Cam: Đại diện cho sự cố gắng, nhiệt tình, một phong cách đam mê. Màu vàng cam thể hiện sự nhiệt tình, thu hút, sáng tạo trong doanh nghiệp.