CÔNG TY TNHH AUTO HTM - ĐẠI LÝ DỊCH VỤ ỦY QUYỀN DENSO TP. HCM

  Hotline: 0909 666 392

  Giờ mở cửa: 7:30 - 19:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Lượt xem: 602 - Ngày đăng : 23/06/2020

1. BẢO DƯỠNG CẤP NHỎ (5000KM)
a. Thay thế dầu động cơ

b. Vệ sinh lọc gió động cơ

c. Kiểm tra hệ thống phanh

d. Kiểm tra hệ thống ly hợp

e. Kiểm tra dây căng đai

f. Kiểm tra đường ống hệ thống điều hòa

g. Kiểm tra hệ thống làm mát

h. Kiểm tra gầm bệ

i. Vệ sinh lọc gió điều hòa

k. Kiểm tra dầu trợ lực lái

l. Kiểm tra ắc-quy và hệ thống điện

m. Kiểm tra lốp xe

n. Kiểm tra phanh tay, đèn, còi, cần gạt mưa, bộ phun nước kính

 

2. BẢO DƯỠNG CẤP TRUNG BÌNH (10.000KM)

a. Thay thế dầu động cơ

b. Thay thế lọc động cơ

c. Vệ sinh lọc gió động cơ

d. Kiểm tra, vệ sinh đĩa phanh và má phanh

e. Kiểm tra hệ thống ly hợp

f. Thay thế mỡ trục cát-đăng

g. Kiểm tra động cơ và hệ thống làm mát

h. Kiểm tra, siết lại ốc gầm bệ

i. Thay thế lọc gió điều hòa

k. Kiểm tra hệ thống lái

l. Kiểm tra ắc-quy và hệ thống điện

m. Kiểm tra lốp xe

n. Kiểm tra phanh tay, đèn, còi, cần gạt mưa, bộ phun nước kính

o. Kiểm tra gầm bệ

 

3. BẢO DƯỠNG CẤP TRUNG BÌNH LỚN (20.000KM)

a. Thay thế dầu động cơ

b. Thay thế lọc động cơ

c. Vệ sinh lọc gió động cơ

d. Kiểm tra, vệ sinh đĩa phanh và má phanh

e. Kiểm tra hệ thống ly hợp

f. Kiểm tra hệ thống vi sai

g. Thay thế mỡ trục cát-đăng

h. Kiểm tra, siết lại ốc gầm bệ

i. Thay thế lọc gió điều hòa

k. Kiểm tra hệ thống lái

l. Kiểm tra ắc-quy và hệ thống điện

m. Kiểm tra lốp xe

n. Kiểm tra động cơ và hệ thống làm mát

o. Kiểm tra gầm bệ

 

4. BẢO DƯỠNG CẤP LỚN (40.000KM)

a. Thay thế dầu động cơ

b. Thay thế lọc động cơ

c. Vệ sinh lọc gió động cơ

d. Kiểm tra, vệ sinh đĩa phanh và má phanh

e. Kiểm tra hệ thống ly hợp

f. Thay thế dầu hộp số

g. Thay thế dầu vi sai

h. Thay thế mỡ trục cát-đăng

i. Thay thế bugi

k. Kiểm tra động cơ và hệ thống làm mát

l. Kiểm tra gầm bệ

m. Thay thế lọc gió điều hòa

n. Kiểm tra hệ thống lái

o. Kiểm tra ắc-quy và hệ thống điện

4. BẢO DƯỠNG CẤP LỚN (40.000KM)

a. Thay thế dầu động cơ

b. Thay thế lọc động cơ

c. Vệ sinh lọc gió động cơ

d. Kiểm tra, vệ sinh đĩa phanh và má phanh

e. Kiểm tra hệ thống ly hợp

f. Thay thế dầu hộp số

g. Thay thế dầu vi sai

h. Thay thế mỡ trục cát-đăng

i. Thay thế bugi

k. Kiểm tra động cơ và hệ thống làm mát

l. Kiểm tra gầm bệ

m. Thay thế lọc gió điều hòa

n. Kiểm tra hệ thống lái

o. Kiểm tra ắc-quy và hệ thống điện

© 2020 Công ty TNHH AUTO HTM